Kriittisen sosiaalisen oikeudenmukaisuuden asenteista

Vuonna 2022 tekemäni kaksi kriittisen sosiaalisen oikeudenmukaisuuden asenteita käsitellyttä tutkimusta julkaistiin yhtenä tutkimusartikkelina eilen. Tutkimuksien mediatiedote tiivistää päätulokset:

Kriittisen sosiaalisen oikeudenmukaisuuden asenteet eroavat Turun yliopistossa tehdyn tutkimuksen mukaan merkittävästi miesten ja naisten välillä. Kolme viidestä naisesta suhtautui väittämiin positiivisesti, kun miehillä vastaava luku oli yksi seitsemästä.

Kahdessa yhteensä 5878 osallistujaa kattaneessa kyselytutkimuksessa muodostettiin mittari, jolla mitattiin tutkittavien kriittisen sosiaalisen oikeudenmukaisuuden asenteita (ts. ”tiedostavuutta” tai ”woke”-asenteita). Tutkimuksien otokset tulivat Turun yliopiston opiskelijoista ja henkilökunnasta (tutkimus 1) sekä Helsingin Sanomien lukijoista (tutkimus 2). Lopullisen mittarin koostivat seitsemän väitettä kattaen ajankohtaisia aiheita kulttuurisesta omimisesta siihen tulisiko ihonväreistä puhua enemmän.

Tutkimuksessa miehet ilmaisivat olevansa jokseenkin eri mieltä mittarin väittämistä. Naiset suhtautuivat samoihin väitteisiin neutraalisti tai varovaisen positiivisesti. Ero sukupuolien välillä oli pistemäärissä yli kaksinkertainen ja antoi vahvaa viitettä siitä, että tiedostavuutta esiintyy Suomessa ensisijassa naisilla: kolme viidestä naisesta suhtautui mittarin väittämiin positiivisesti, kun miehillä vastaava luku oli yksi seitsemästä. 

Sukupuolierot toistuivat kaikilla yliopistoaloilla ja esimerkiksi miespuoliset humanististen alojen opiskelijat olivat vastaamiskäyttäytymiseltään merkittävästi lähempänä perussuomalaisten äänestäjiä kuin naispuolisia humanististen alojen opiskelijoita. Voimakkaimmin mittarin kanssa olivat samaa mieltä vasemmistoliiton ja vihreiden äänestäjät, kasvatustieteiden sekä humanististen alojen naispuoliset opettajat ja sosiaalitieteiden naispuoliset opiskelijat.

Mittaria verrattiin tutkimuksessa tutkittavien itsearvioon siitä, kuinka tiedostavia he kokivat olevansa ja toisaalta heidän ilmaisemiinsa poliittisiin näkemyksiin, kuten sijoittuminen vasemmisto-oikeisto- ja liberaali-konservatiivi -akseleilla. Mittari toisinsi tutkittavien itsearvioita omasta tiedostavuudestaan melko tarkasti ja oli samalla riittävän erillinen näiden muista poliittisista mielipiteistä. Tutkimus julkaistiin Scandinavian Journal of Psychologyssa ja sen toteutti INVEST-lippulaivan erikoistutkija Oskari Lahtinen.

Tutkimusartikkeli: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/sjop.13018

Tutkimus uutisissa:

Helsingin Sanomat: https://www.hs.fi/kotimaa/turku/art-2000010301828.html

New York Post: https://nypost.com/2024/03/17/lifestyle/woke-people-more-likely-to-be-unahppy-anxious-and-depressed-new-study-suggests/

PsyPost: https://www.psypost.org/study-woke-attitudes-linked-to-anxiety-depression-and-a-lack-of-happiness/

Kuva: Women’s Center at UMBC

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *